Aluehallintoviraston kuulutus

Ilmoitus kuulutuksesta
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija:  Malén Maatalous Oy
Dnro:  ESAVI/39854/2021
Asia:  Eläinsuojan toiminnan muuttaminen, Lapinjärvi

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella
aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään
nähtävillä 19.1.–25.2.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa.
Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.