Mainiokoti Lukkarin ikääntyneiden asiakkaiden päivätoiminta käynnistyy 4.10.2021 alkaen

Päivätoimintamme palvelu on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Päivätoiminnan uudet ja erilliset tilat ovat esteettömät ja lisäksi on käytössä esteetön ja turvallinen piha-alue, mikä mahdollistaa asiakkaiden ohjatun ulkoilun.

Päivätoiminta on tarkoitettu 65-vuotta täyttäneille kotona asuville ikääntyneille, jotka tarvitsevat tukea osallistuakseen kodin ulkopuoliseen toimintaan. Päivätoimintaan osallistuminen tapahtuu kunnan päätöksellä. Päivätoimintaan osallistumisesta peritään asiakasmaksu.

Päivätoiminnan kesto on vähintään 6 tuntia. Jokaiselle päivätoiminnan asiakkaalle laaditaan yhteistyössä läheisten kanssa hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Päivätoiminta koostuu monipuolisesta päivä- ja viikko-ohjelmasta, joka tukee asiakkaiden fyysisiä, psyykkisiä sekä sosiaalisia tarpeita. Lisäksi on mahdollisuus käyttää sauna- ja peseytymispalveluita, ruokailla (aamukahvi, lounas, päiväkahvi), saada apua perussairaanhoitoon liittyvissä toimenpiteissä, ulkoilla ja levätä rauhallisessa lepohuoneessa. Päivätoiminnan henkilökunta on ammattitaitoista ja heillä on kokemusta muistisairaiden kanssa toimimisesta.

Lisätiedot ja yhteydenotot päivätoimintaan osallistumisesta:

Palveluohjaaja, Lapinjärven kunta
Heini Pekkola
Puh. 044 4914771
heini.pekkola@lapinjarvi.fi

Päivätoiminnan yhteystiedot:

Mainiokoti Lukkari – Klockaren
Rauhalantie 3, Lapinjärvi
lh Kati Ruokolainen
Puh. 044-7208679
yksikön johtaja Kaarina Lücke
Puh. 040- 6302991