Kommuninvånarenkät i anslutning till utarbetande av Lappträsk kommunstrategi

Lappträsk nuvarande kommunstrategi är i kraft t.o.m. den 31.5.2021. Under våren kommer kommuninvånare och aktörer i Lappträsk att på olika sätt delta i utarbetandet av den nya strategin. Deltagande workshops och olika undersökningar kommer att ordnas under våren. Fullmäktige har som avsikt att godkänna den nya strategin vid sitt möte den 26.5.2021. Till allra först … Läs mer

Coronavaccinationerna har inletts för Lovisas och Lappträsk del

Coronavaccinationerna har inletts i de östnyländska kommunerna, vaccinationerna pågår åtminstone hela våren. Vaccinationerna genomförs enligt den nationella ordning som anges av THL. Tidtabellen påverkas av mängden vaccin i de vaccinpartier som anländer till Finland. Vaccinationstidtabellerna är riktgivande, noggrannare vaccineringstidtabeller görs upp vartefter vaccin blir tillgängligt. Läs mera här Massvaccinationerna kommer att inledas för 80 fyllda … Läs mer

Kommundirektörens teams-kaffe med företagare i Lappträsk

Vi har inte kunnat dricka morgonkaffe tillsammans på en lång tid, och eftersom coronaepidemin ännu pågår kommer vi att dricka morgonkaffe tillsammans via teams. Den första virtuella kaffestunden ordnas fredagen den 29.1.2021 kl. 7-7.45. Företagare i Lappträsk, anmäl dej med, så skickar vi en teams-länk till dej som du kan delta i distansmötet med. Anmäl … Läs mer

UKM delar ut understöd för att trygga idrottsföreningars verksamhet i det rådande coronavirusläget

Understöd kan sökas av idrottsföreningar för att trygga tävlings- och elitidrott för barn och unga under coronavirusepidemin. Understöd kan sökas för kostnader som uppstått under perioden 1.6.2020–31.1.2021.   Ansökningsannons Ansökningstiden går ut 15.2.2021 kl. 16.15.   För mer information kontakta: Kari Niemi-Nikkola, överinspektör kari.niemi-nikkola@minedu.fi  

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 27.1.2021 med början kl. 18.00 som Teams-möte.

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 27.1.2021 med början kl. 18.00 som Teams-möte. Avvikande från normala mötesförfaranden är mötet inte öppet för allmänheten p.g.a. rådande smittorisk. Mötet strömmas via mötet. Länk till strömningen publiceras på kommunens webb-plats 27.1.2021. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webb-plats. Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden … Läs mer

Enkät om coronapandemin – för verksamma inom konst, kultur och kreativa branscher

Utbildnings- och kulturministeriet samlar in information och konsekvenser om effekterna av koronapandemin i kultursektorn för att upprätthålla en uppdaterad bild och stödja planeringen av långsiktiga åtgärder. Undersökningen riktar sig till aktörer inom den kulturella, konstnärliga och kreativa industrin. Frågeformuläret kan besvaras av företrädare för branschföreningar (föreningar, stiftelser, företag, kooperativ, kommunala aktörer, byråer) såväl som personer … Läs mer

Dialogpaus om Lappträsks framtid 10.2.2021 kl. 17.30 – 19.30, öppen för alla

Utarbetningen av Lappträsk kommuns strategi har inletts! Meningen är att fullmäktige godkänner den nya kommunstrategin på sitt sammanträde 26.5.2021. Strategin utarbetas tillsammans med kommuninvånare och andra aktörer. I samband med utarbetningen av strategin kommer en gemensam Dialogpaus att organiseras för kommuninvånarna. Dialogpaus är en modell som Sitra utvecklat för att föra en konstruktiv samhällsdebatt. Dialogpaus … Läs mer

Gemensam utvecklingspromenad – Minnesvänlig belysning för Lappträsk kyrkby

Lappträsk kyrkby utvecklas för att vara minnesvänlig. Vi har fått finansiering från miljöministeriet för planering av en minnesvänlig belysning. Planeringen börjar med en gemensam utvecklingspromenad måndagen den 1.2.2021 kl 16.00. På promenaden kontrollerar vi tillsammans med kommuninvånarna vilka saker som bör beaktas vid planeringen av belysningen. Promenaden börjar från daghemmets parkeringsplats (Klockarstigen 5), promenaden varar … Läs mer

Tallmogårdens verksamhet har upphört

Tallmogårdens verksamhet har upphört. Klienter och personal har flyttat till den nya enheten av effektiverat serviceboende Mainiokoti Klockaren (adress: Fredsbyvägen 3). Mainiokoti Klockaren vårdaren tfn. 050 3317 244 eller 040 5265 765 Chef för enheten, Kaarina Lücke tfn. 040 630 2991

Info 12.1.2021 – Användning av ansiktsmask i Lappträsk grundutbildning

Institutionen för hälsa och välfärd (THL) har utfärdat (när THL ändrade sin rekommendation för användandet av ansiktsmask fredagen den 8 januari 2021) en rekommendation om användning av ansiktsmasker i grundutbildningen från och med årskurs 6. Bakom rekommendationen är Världshälso-organisationens WHO:s rekommendation att 12-åringar och äldre ska följa principerna för rekommendationer för användandet av ansiktsmask för … Läs mer