Kommungården i Lappträsk är stängd mellan tiden 29.6-26.7.2020

Tekniska väsendets jour för felanmälning svarar 29.6-17.7 vid numret 044 720 8652 och 20.7-24.7 vid numret 044 720 8667 och veckoslutsjour från fredag kl 13.30 till måndag kl 7 vid numret 0400 196 643. Vid behov av hjälp- och vårdtjänster för äldre som bor hemma kan man vara i kontakt med: Hemvårdens teamledare Vilma Leivonen … Läs merKommungården i Lappträsk är stängd mellan tiden 29.6-26.7.2020

Vi söker en byråsekreterare

Vi söker en BYRÅSEKRETERARE Befattningsbeskrivning Byråsekreterarens uppgifter är till största delen inom bildningsväsendet. Bildningsväsendet ordnar småbarnsfostran, för- och grundundervisning, samt tjänster för ungdomsväsendet, biblioteket och kulturväsendet i Lappträsk. Byråsekreteraren ingår också i byråsekreterarteamet som handhar servicepunkten i kommungården i Lappträsk. Till byråsekreterarens uppgifter hör att fungera som huvudanvändare för elevförvaltnings programmet Multi Primus, ansvarig användare … Läs merVi söker en byråsekreterare

Regionförvaltningsverket i Södra Finland informerar

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har utfärdat den senaste förordningen om organisering av offentliga sammankomster. Regionförvaltningsverket förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar, i kommunernas verksamhetsområde, alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer som ordnas inomhus och utomhus. Inomhus och i utomhusutrymmen där området är avgränsat kan … Läs merRegionförvaltningsverket i Södra Finland informerar

De kommunspecifika resultaten från Kommunbarometern som genomförts av Företagarna i Finland har publicerats

De kommunspecifika resultaten från Kommunbarometern som genomförts av Företagarna i Finland har publicerats. Företagarnas Kommunbarometer undersöker vartannat år samarbetet mellan kommuner och företagare samt affärspolitiken på nationell, regional och lokal nivå. Se Lappträsks fina resultat här: Företagarnas Kommunbarometer, resultat

Delta i delaktighet – svara på enkäten om delaktiggörande

Palapeli

  Lappträsk kommun utarbetar ett delaktighetsprogram. Avsikten med delaktighetsprogrammet är att presentera olika sätt att delaktiggöra och utveckla Lappträsk kommun både ur kommuninvånarnas och kommunorganisationens synvinkel. Vi önskar att vi har aktiva och deltagande invånare och företagare i Lappträsk. Vi önskar få ideèr hur kommuninvånarna vill delta i beslutsfattandet och i vilken roll. Vi strävar … Läs merDelta i delaktighet – svara på enkäten om delaktiggörande

Lovisa grundtrygghetens öppettider sommaren 2020

Grundtrygghetscentralens läkar- och vårdarmottagningsverksamhet enbart i Lovisa centrum under tiden 29.6–2.8.2020. Bedömning av vårdbehov samt tidsbeställning vardagar klockan 8–16 tfn 019 505 1300. Munhälsovården på Lovisa hälsocentral är öppen hela sommaren. Bedömning av vårdbehov och tidsbeställningen 29.6–16.8 må–to kl. 8–15 och fre kl. 8–13.30, tfn 019 505 1340. På grund av pandemisituationen är Lappträsk tandvårdsenhet … Läs merLovisa grundtrygghetens öppettider sommaren 2020

Goda resultat för Lappträsk i Finlands företagares Kommunbarometer

  Enligt företagare är Lappträsk bland de bästa i Nyland Lappträsk kommun har fått mycket goda resultat i Finlands Företagares Kommunbarometer, och rankas inom alla områden bland de tio bästa kommunerna i Nyland. Lappträsk och Mörskom stod ut i Kommunbarometern från kommunerna i östra Nyland med tydligt bättre resultat. Baserat på svaren från företagare var … Läs merGoda resultat för Lappträsk i Finlands företagares Kommunbarometer