Taitopaikka kokoaa taidot, tarpeet, työt ja tekijät

Lapinjärven Porlammilla toimiva uudenlainen rekrytointipooli on lapinjärveläisille työnhakijoille suunnattu tekemisen ja rekrytoinnin keskus, jossa toiminta perustuu jokaisen henkilökohtaisille tarpeille.

Taitopaikassa työnhakija voi:
- syventää ja uudistaan osaamistaan
- saada henkilökohtaista tukea työllistymiseen

- olla työkokeilussa
- löytää osa-aikatyötä tai harjoitt elupaikan
- saada koulutusta työnantajalta suoraan ti ett yyn
työtehtävään
- kokeilla jotain ihan uutt a
- saada varmuutt a työntekijänä ja -hakijana
- suoritt aa työturvallisuus- ja
ensiapukorti n sekä hygieniapassin
- jakaa osaamistasi muiden kanssa
KYSY LISÄÄ TAITOPAIKAN
ISÄNNÄLTÄ:
puh. 0447208693
taitopaikka@lapinjarvi.fi
LAPINJÄRVI
- saada henkilök
oh
t
ais
t
a tuk
ea ty
öllis
tymiseen
-

- olla työkokeilussa
- löytää osa-aikatyötä tai harjoittelupaikan
- saada koulutusta työnantajalta suoraan tiettyyn työtehtävään
- kokeilla jotain ihan uutta
- saada varmuutta työntekijänä ja -hakijana
- suorittaa työturvallisuus- ja ensiapukortin sekä hygieniapassin
- jakaa osaamistaan muiden kanssa

Yritykselle Taitopaikka  mahdollistaa:
- kohdistetun rekrytoinnin
- työntekijän kouluttautumisen jo Taitopaikassa tiettyyn tehtävään
- mentorina toimimisen työvalmentautujille
-
työntekijän saaminen työkokeilun, oppisopimuksen tai palkkatuetun työn kautta töihin
-
matalan kynnyksen työllistämisen ja tuen rekrytoinnin kaikissa vaiheissa


Toiminta on Uudenmaan TE-toimiston tukemaa.KYSY LISÄÄ!

Isäntä Kai Nurminen
puh. 0447208693

Pehtoori Maarit Sydänmaanlakka
puh. 0447208672

taitopaikka@lapinjarvi.fi

 

Avaa esite tästä